Business Consulting
Retail Space Consulting
Kennis, Expertise & Mankracht op afroep
BUSINESS CONSULTING
Onder de vlag van “Business Consulting” bieden we u toegang tot onze kennis, ervaring, software en tijd. Met behulp van onze eigen tools Retail Shelf Planner, Retail Floor Planner en Retail Merchandising Center, maar ook software applicaties als Microsoft Excel en PowerPoint, helpen we u om commerciële doelstellingen en strategieën om te zetten in uitvoerbare plannen.

Zie hieronder een aantal voorbeelden van hoe we onze klanten konden helpen.


Fabrikant FOOD - Valideren van het voorstel van de Category Captain
Klant
De grootste uitdager in de chips / zoute snacks categorie

Business Issue
De sales manager van onze klant was gevraagd om een tegenvoorstel te maken voor de indeling van de categorie door één van de grootste levensmiddelen retailers in het land. Het doel was het voorstel van de Category Captain te valideren.

Oplossing / Aanpak
Een GRBS medewerker bezocht een winkel van de retailer en kocht alle ongeveer 100 artikelen in het assortiment. Deze producten werden gemeten en gefotografeerd. Samen met de sales manager werden additionele kenmerken aan de productgegevens toegevoegd.

De retailer stelde een referentie schappenplan in PDF-formaat beschikbaar om als basis voor het voorstel te gebruiken. Dit plan is nagebouwd in Retail Shelf Planner en gecombineerd met alle verzamelde productgegevens. Met behulp van gegevens over het shopgedrag van consumenten is de segmentatie, blokvorming en indeling van het assortiment opnieuw bekeken. Daarnaast is het huidige assortiment vergeleken met een ranking van de best verkopende items op basis van marktonderzoek. Op basis van verkoopgegevens is tevens de toekenning van het aantal facings gevalideerd en gecorrigeerd waar nodig.

Resultaat
De fabrikant kon een verbeterd, op de consument afgestemd schappenplan voorstellen. Op basis van de objectieve, cijfermatige analyses, zijn 6 additionele SKU’s toegevoegd aan het assortiment. Hierdoor werd meer keuze geboden aan de consumenten en profiteren zowel de retailer als de fabrikant van verbeterde financiële prestaties.
Sample Planogram
Fabrikant NON-FOOD - Een retailer helpen om een complexe categorie logischer te maken
Klant
Eén van de belangrijkste spelers in de categorie schoonmaakmiddelen

Business Issue
Eén van hun retail-klanten had moeite om een logische presentatie te maken van de ruim 300 producten in de categorie schoonmaakmiddelen. De range producten gaat van kleine 75ml tubes metaalpoetscrème tot 5 liter jerrycans met vloerschoonmaakmiddel. De fabrikant werd om hulp gevraagd.

Sample Planogram Oplossing / Aanpak
GRBS medewerkers bezochten een winkel van de retailer en brachten via foto’s de 12 segmenten alsook een aantal omliggende segmenten in kaart. Op basis van deze foto’s zijn met Retail Shelf Planner schappenplannen gemaakt van de huidige situatie. Tevens is van elk product één item gekocht, twee volle winkelwagentjes! Deze producten zijn opgemeten en gefotografeerd en aan de schappenplannen toegevoegd.

In samenwerking met de Key Accountmanager en de Brandmanager is de huidige layout geanalyseerd. Om de implementatie voor de retailer eenvoudiger te maken en het begrip in de winkels te verbeteren is besloten de 12 segmenten in twee blokken van 6 te splitsen. De producten zijn opnieuw gegroepeerd en op een voor de consument logische wijze gepresenteerd, tevens rekening houdend met de omliggende categorieën.

Tot slot bleek uit een analyse van marktonderzoeksgegevens dat een aantal goed presterende producten niet in het assortiment zat. Deze zijn toegevoegd.

Resultaat
De fabrikant kon een verbeterd, op de consument afgestemd schappenplan voorstellen. De logische layout maakt de categorie beter toegankelijk voor de consument en vereenvoudigt de implementatie op de winkelvloer. Extra producten geven de consumenten meer keuze en betere financiële resultaten voor retailer en fabrikant.
Retailer CONVENIENCE - Doorlopende ondersteuning voor het Category Management team
Klant
Een internationale convenience retailer

Business Issue
De retailer was afhankelijk van een geselecteerde groep leveranciers voor het maken van schappenplannen. Ondanks de goede bedoelingen van alle betrokkenen was het resultaat niet optimaal. De winkels ontvingen schappenplannen in allerlei verschillende vormen van output, waardoor de boodschap en doelstellingen niet duidelijk overgebracht werden. Daarnaast was het in een aantal gevallen duidelijk dat de objectiviteit qua indeling te wensen over liet.

Oplossing / Aanpak
De retailer selecteerde GRBS om de controle over het schappenplan proces terug te krijgen en zo verbeteringen door te kunnen voeren in de manier waarop de Category Managers hun strategieën kunnen vertalen in actieplannen voor de winkels.

GRBS begon met een analyse van de huidige schappenplannen en product informatie, waarna deze met behulp van Retail Shelf Planner en Retail Merchandising Center geconverteerd en opgeslagen werden in één gecentraliseerde omgeving. Hiermee werd een consistente kwaliteit van de gegevens over alle plannen heen gegarandeerd. Samen met het Category Management team werd een gestandaardiseerd output deck gedefinieerd, wat in vervolgstappen op basis van feedback van de winkels verder geoptimaliseerd is.

In nauwe samenwerking met de Category Managers en diverse personen op andere afdelingen maakt GRBS op regelmatige basis updates van de schappenplannen. Daarnaast verstrekken we informatie zoals ruimte vs. financiële prestaties of marge-analyses aan de Category Managers, die daarmee nog beter voorbereid de gesprekken met hun leveranciers aan kunnen gaan.


Sample Planogram
Resultaat
Winkels ontvangen nu een duidelijke en consistente set schappenplannen voor alle categorieën, afgestemd op de retailer’s specifieke wensen en behoeftes. Dit heeft reeds geleid tot een betere implementatie van de plannen. De Category Managers kunnen zich meer concentreren op hun strategieën en halen voordeel uit de extra informatie die voor hen beschikbaar is. Tot slot zorgt het feit dat een onafhankelijke derde partij hen helpt maar ook uitdaagt, tot betere beslissingen en dus verbeterde financiële resultaten.
Retailer NON-FOOD – Doorlopende ondersteuning voor de DVD/Blu Ray categorie
Klant
Een landelijke top 3 retailer

Business Issue
De DVD/Blu Ray categorie kent een aantal specifieke uitdagingen. De belangrijkste is het grote verschil in verkopen tussen de eerste weken na de release van een titel vergeleken met de periode daarna. Hierdoor zijn er extra uitdagingen rondom de analyse van het assortiment, toekennen van titels aan schappenplannen en het daadwerkelijk updaten van de schappenplannen. Zeker gezien de hoge frequentie van nieuwe releases.

Sample Planogram

Oplossing / Aanpak
GRBS is geselecteerd als de onafhankelijke adviseur om dat proces te begeleiden en zorg te dragen voor de operationele uitvoering.

Elke week verwerken wij de input van de Category Manager en de belangrijkste leveranciers voor wat zij zien als de belangrijkste nieuwe releases. Met behulp van verkoopcijfers per titel per week per winkel worden rationele beslissingen genomen om titels te beperken tot alleen de grotere winkels, of juist de listing van titels uit te breiden naar kleinere winkels. Of om ze geheel uit het assortiment te nemen als de verkopen onvoldoende zijn.

Deze analyses resulteren in een assortiment voor elk van de presentatie modules. Een presentatie module is de combinatie van de beschikbare ruimte en een film-segment. Bijvoorbeeld 3 segmenten Tv-series, of 4 segmenten kinderfilms.

Op basis van de nieuwe assortimenten passen we elke week 20-25 schappenplannen aan, gebruik makend van de retailer’s eigen schappenplannen software, on-site in hun kantoren. Door de specifieke eigenschappen van de categorie betekent dit vaak dat 25-30% van het assortiment wijzigt! Na de update wordt PDF-output gemaakt voor het implementatie-team en productlijsten en benodigde vakvulling in de logistieke IT-systemen verwerkt voor automatische bestellingen.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat is operationele efficiëntie. De Category Manager kan zich concentreren op de onderhandelingen met de leveranciers, wetende dat een onafhankelijke derde partij op rationele basis de beste productmix voor de verschillende winkelgroottes geselecteerd heeft. De merchandising afdeling hoeft zich geen zorgen te maken over de hoge frequentie van updates en daar personeel voor beschikbaar te stellen, omdat een expert daar zorg voor draagt. En tot slot ontvangt het implementatie-team schappenplannen van hoge kwaliteit die eenvoudig te implementeren zijn.